Donderdag 22 oktober webinar: Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen?

In Noord-Nederland zetten velen zich in voor een toekomstbestendige landbouw. Dit gebeurt natuurlijk door de boeren, maar ook door onder meer ketenpartijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden én inwoners. Ruimte nemen om te experimenteren is daarbij belangrijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen?

Om deze kennis en ervaringen met elkaar te delen, organiseert de AgroAgenda op donderdag 22 oktober 2020, van 15.00 tot 16.30 uur, voor iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland een webinar. Vanwege corona een webinar in plaats van de eerder aangekondigde fysieke bijeenkomst.

In het webinar besteden we aandacht aan drie uitvoeringslijnen van het Kwaliteitsbeeld voor Noord-Nederland.

Transitie

  • Experimenteren met ruimte in regels - Frans Keurentjes, voorzitter van de AgroAgenda en Michel Berkelmans (programmadirecteur Experimenteergebieden LNV) praten over de resultaten van een jaar experimenteergebied LNV en kijken vooruit naar het komende jaar.
  • Samen op weg naar Kringlooplandbouw- Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke productiesystemen, licht toe wat het project van WUR en RUG inhoudt en hoe dit project initiatieven in Noord-Nederland kan ondersteunen bij de zoektocht naar kringlooplandbouw.

Ketenaanpak

Peter Bruinenberg (AVEBE) zal ons meenemen in de plannen van de coöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina) samen met het UMCG om in te zetten op eiwittransitie en klimaatneutrale ketens. Dit omvangrijke test- en innovatieprogramma met de naam ‘fascinating’ heeft tot doel uit landbouwproducten hoogwaardige ingrediënten zoals eiwitten voor gezonde voeding te winnen. Nevenstromen worden benut voor groene chemie.

Gebiedsaanpak

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw richt zich op landschap en biodiversiteit passend bij een gebied. In een korte film lichten drie boeren en de programmaleider van de Regio Deal toe wat hen aanspreekt in Natuurinclusieve Landbouw.  

Een sessie om te inspireren en mee te doen: u kunt reageren tijdens de uitzending. Vragen die niet aan bod kunnen komen, worden na het webinar beantwoord.

Bent u erbij 22 oktober?

Om te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen, kunt u zich aanmelden via het formulier. We ontvangen uw aanmelding graag vóór vrijdag 16 oktober a.s. Enkele dagen voor het webinar krijgt u de link toegestuurd om te kunnen deelnemen. Na afloop gebruiken we uw gegevens nog een keer om de presentaties te kunnen delen.

Tot 22 oktober!