Start project Voederhagen in Kleiweidegebied

Op 10 maart is het project Voederhagen van start gegaan waar 14 boeren in het Friese Kleiweidegebied aan deelnemen. Met elkaar wordt in maart zo’n 2,8 km aan voederhagen aangeplant. Het planten van de voederhagen draagt bij aan de gezondheid van het vee en het verhogen van de landschappelijke diversiteit. Het project is één van de boerenexperimenten die hiervoor vanuit de Regio Deal subsidie heeft gekregen. 

De boeren, initiatiefnemers en gedeputeerde kwamen bij elkaar in Baaium bij boer Marten de Jong voor de kickoff van het project. De eerste struik werd geplant door gedeputeerde Fokkinga en het plantmateriaal voor de andere boeren lag klaar. Zij nemen dit mee naar huis en zorgen ervoor dat het plantgoed bij hen in de grond komt. 

Koegezondheid

Door het aanplanten van voederhagen langs kavelpaden en perceelsgrenzen rondom de boerderij hebben de koeien de mogelijkheid om hiervan te ‘grazen’. Veel boeren is het wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hiervan te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op koegezondheid, vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink). Door het aanplanten van voederhagen kan enerzijds de biodiversiteit en anderzijds de gezondheid van het vee worden verbeterd.

Samenwerking

Dit initiatief komt van het koppel Woudstra. Living Lab Fryslân was verantwoordelijk voor de organisatie en heeft meerdere boeren enthousiast gemaakt om deel te nemen.