Voortgangsrapportage Regio Deal

Op 29 september is de voortgangsrapportage van de Regio Deal aangeboden aan de stuurgroep van de Regio Deal. Deze rapportage gaat over de voortgang van de Deal in de periode september 2022 tot en met het juni 2023. De inhoudelijke en financiële voortgang is hierin op hoofdlijnen beschreven, zowel voor de Regio Deal overall als voor de acht Regio Deal-gebieden.