Inloopbijeenkomst transitie landelijk gebied provincie Groningen

De provincie Groningen organiseert op maandag 26 februari een inloopbijeenkomst over het buitengebied van de Veenkoloniën. Over een gezonde landbouw, een gezonde natuur en schoon water.

Wilt u zich informeren over de opgaven voor natuur, water en klimaat? En wilt u weten wat er nodig is om te komen tot een plan voor een toekomstbestendig landelijk gebied? Dan bent u van harte welkom op maandag 26 februari op een moment dat het u past tussen 17.00 uur en 22.00 uur, Borgswoldhoeve, Flora 2 in Veendam. Meer informatie: www.provinciegroningen.nl/veenkolonien