Webinar: Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt samengewerkt aan de verduurzaming van de landbouw. Werkt u als agrariër in een veenweidegebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen of minder intensief melkvee houden op uw bedrijf (extensiveren)? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër. Minimaal 50% van het samenwerkingsverband ligt binnen een veenweidegebied. 

Webinar met uitleg over GLB-subsidie  

In dit webinar geven medewerkers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitleg over deze GLB-subsidie en kunt u vragen stellen. Het webinar is op donderdag 14 maart van 14:00 tot 15:30 uur.  

Aanmelden?

Ga naar het aanmeldformulier