Het verhaal van de landbouw - netwerkbijeenkomst 22 maart

Vrijdag 22 maart organiseerden we samen met AgroAgenda Noord-Nederland weer een netwerkbijeenkomst in Drachten. Thema was Het verhaal van de landbouw. Ruim 180 belangstellenden waren aanwezig. In haar inleiding memoreerde Marijke Folkers aan het belang van de Harry’s (de vogel die anders dan de andere vogels omgekeerd aan zijn stok hangt). Harry durft het anders te doen en is daarmee broodnodig.

Tijdens een vraaggesprek o.l.v. Gerda van Eck vertelden de landbouwgedeputeerden Jisse Otter, Femke Marije Wiersma en Henk Emmens waar zij de komende bestuursperiode de focus op willen leggen en wat landbouw en natuur van hen kan verwachten.

Groene Pluim

Gedeputeerde Henk Emmens reikte de Groene Pluim uit (een welverdiend compliment aan mensen die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw). Er waren 8 mensen genomineerd. 

- Ludie van der Bijl
Boer en voorzitter Ver. Boerenbelang Schiermonnikoog. Speelt als trekker en bemiddelaar tussen de boeren en andere stakeholders op het eiland een rol van betekenis.

- Hans Vetketel 
Hans is boer in Zuidwest Drenthe. Op zijn (demo)bedrijf werkt hij samen met leerlingen van Terra. Hij experimenteert veel zoals met toevoegingen aan mest. Daarmee is bij een voorbeeld voor anderen.

- Gert-Jan Stoeten 
Gert-Jan is een voorbeeld van iemand die vanuit niets zelf een boerderij opgebouwd heeft. Vanuit zijn vorige rol als medewerker van collectief Groningen West heeft hij veel betekend voor de natuurinclusieve landbouw in het werkgebied van het collectief. Werkt veel en graag met anderen samen om een doel te bereiken.

- Marriël Edzes
Ze experimenteert op haar biologische akkerbouwbedrijf met nieuwe gewassen, agro-forestry en regeneratieve landbouw. Zoekt vaak de verbinding met anderen. Haar bedrijf is gevestigd in de Veenkolonien.

- Erwin Westers 
Erwin en zijn vader Harm zijn al vele jaren actief op het vlak van verduurzaming van de landbouw. Ze zijn pioniers op het gebied van Niet Kerende Grond-bewerking. Erwin is een voorbeeld voor veel gangbare en biologische boeren die aan de slag willen met regeneratieve landbouw. Hij is actief in de Kleischil.

- Bote de Boer
Bote gaat heel ver om weidevogels op zijn bedrijf te helpen. Dit wordt goed weergegeven in de documentaire 'Vogels kun je niet melken'. Door deze docu kreeg hij een groot platform.

- Femmeke Huigens
Femmeke is bestuurder van de Drentse Voedselbossen. Zij zet zich actief in om voedselbossen in Drenthe op de kaart te krijgen en ondersteunt initiatiefnemers bij hun plannen.

- Marijke en Rianne Luring
Marijke en Rianne experimenteren op het ouderlijk bedrijf in Westerwolde met de verschillende vormen van Agro-Forestry. Hiermee maken ze deze nieuwe vorm van landbouw zichtbaar en bouwen ze kennis op die ze kunnen verspreiden

De Pluim ging naar akkerbouwer Erwin Westers. Erwin is een voorbeeld voor veel gangbare en biologische boeren die aan de slag willen met regeneratieve landbouw. Hij heeft kennis uit Duitstalige landen naar Nederland gehaald en verspreidt kennis over hun manier van werken via cursussen. Helaas was hij niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dus werd de pluim door een collega in ontvangst genomen.

Tenslotte was er een aantal interessante workshops met de thema's:
-    Ondernemen(d) op het platteland                
-    Top voedsel en gezondheid                     
-    Een rijk landschap                         
-    Een ander perspectief                     
-    Wonen en landbouw; wat hebben ze elkaar te bieden?    

Deze workshops werden verzorgd door mensen uit het noordelijk netwerk.