Subsidieregelingen

Per gebied wordt op basis van het streefbeeld en actieplan bekeken of en waarvoor een subsidieregeling nodig is om initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw te stimuleren en te versnellen. 

Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is een overkoepelende subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland vastgesteld (PDF PDF-bestand, 480 KB), waarin algemene kaders zijn opgenomen. Deze kunnen per gebied uitgewerkt worden in een uitvoeringsregeling. Op dit moment zijn er twee uitvoeringsregelingen.

 

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten in de noordelijke Kleischil

Voor agrarisch ondernemers in de noordelijke Kleischil, gevestigd op Gronings grondgebied, is er vanaf het najaar 2021 subsidie. Agrarische ondernemers in het Friese deel van de noordelijke Kleischil kunnen subsidie aanvragen bij de Regiodeal Versnellingsagenda. Op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. 

Aanvragen
 

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Voor boerenexperimenten in de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt is een uitvoeringsregeling (PDF PDF-bestand, 576 KB) uitgewerkt. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 december 2021. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder. 

Aanvragen

Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Friese veenweide

Agrarische ondernemers in het Friese veenweidegebied, die bezig zijn met natuurinclusieve projecten, kunnen gebruikmaken van deze uitvoeringsregeling (PDF PDF-bestand, 910 KB). Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 december 2021. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder.

Aanvragen