Subsidieregelingen

Per gebied wordt op basis van het streefbeeld en actieplan bekeken of en waarvoor een subsidieregeling nodig is om initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw te stimuleren en te versnellen. 

Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is een overkoepelende subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland vastgesteld (PDF PDF-bestand, 480 KB), waarin algemene kaders zijn opgenomen. Deze kunnen per gebied uitgewerkt worden in een uitvoeringsregeling. Op dit moment zijn er meerdere uitvoeringsregelingen.

 

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten in de Friese Kleiweide

Voor boerenexperimenten in de Friese Kleiweide is een uitvoeringsregeling uitgewerkt. Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2022 tot en met 1 april 2024. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder. 

Vraag de uitvoeringsregeling Friese kleiweide aan 
 

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Groningse noordelijke Kleischil

Voor boerenexperimenten in de Groningse noordelijke Kleischil is een uitvoeringsregeling uitgewerkt. Aanvragen kan van 1 maart 2022 tot 1 april 2024. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder. 

Vraag de uitvoeringsregeling noordelijke kleischil aan

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt is een uitvoeringsregeling uitgewerkt. Aanvragen kan van 1 november 2021 tot en met 1 april 2024. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder. 

Vraag de uitvoeringsregeling boerenexperimenten aan

Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Friese veenweide

Agrarische ondernemers in het Friese veenweidegebied, die bezig zijn met natuurinclusieve projecten, kunnen gebruikmaken van deze uitvoeringsregeling (PDF PDF-bestand, 910 KB). Aanvragen kan van 1 maart 2022 tot en met 1 september 2024. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen. Dat kan ook vanaf deze website, via het digitale formulier hieronder.

Vraag de uitvoeringsregeling Friese veenweide aan