Agenda

Blijf hier op de hoogte van alle activiteiten die worden geoganiseerd rondom de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.

Webinars over ecoregelingen en ANLb

In maart zijn er 2 webinars waarbij agrariers en collectieven worden meegenomen in de veranderingen van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid:

•    Op 8 maart 2022 gaat het webinar over de eco-regeling, de eco-activiteiten en conditionaliteiten (voor agrariërs). U kunt zich hier aanmelden.
•    Op 15 maart 2022 gaat het webinar over het ANLb en de samenwerking met de eco-regeling (voor colletieven). Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Op 30 november 2021 was er ook een online webinar. Hierin zijn de deelnemers bijgepraat over het beleid, de boerenpraktijk, de eco-regeling en het puntensysteem. U kunt dit webinar terugkijken.
 

Netwerkbijeenkomst 11 maart 2022

Op vrijdag 11 maart organiseren de AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw een netwerkbijeenkomst met workshops. Thema is de gebiedsgerichte aanpak in Noord-Nederland. 

Datum:                 Vrijdag 11 maart 2022
Tijd:                      9.30 – 13.00 uur     
Locatie:                De Lawei, Laweiplein 1 in Drachten     

Bekijk hier de uitnodiging met aanmeldlink ( -bestand, 302 KB)

Aanmelden kan tot 4 maart!

 

Netwerkbijeenkomst AgroAgenda en Regio Deal Natuurinclusieve landbouw 3 september 2021

Van visie naar realisatie in de praktijk

In Noord-Nederland zetten velen zich in voor top-voedsel uit een rijk landschap. Boeren, ketenpartijen, overheden, kennisinstellingen, ngo’s (niet-overheidsorganisaties) en inwoners zijn volop aan het experimenteren en leren. Dat doen ze in een tijd waarin veel onduidelijk is. Toch nemen ze initiatief en zetten stappen. 
 
Om samen verder te komen en van elkaar te leren, organiseren de AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw op vrijdag 3 september een netwerkbijeenkomst met workshops. Voor iedereen met hart voor de landbouw in Noord-Nederland. Een ochtend om mee te denken, te inspireren en elkaar (nog beter) te leren kennen. 

Datum:                vrijdag 3 september 2021
Tijd:                      10.00 – 13.00 uur     
Locatie:                De Lawei, Laweiplein 1 in Drachten (let op: gewijzigde locatie!)
    
Bekijk hier de uitnodiging met aanmeldlink ( -bestand, 665 KB).  

 

Congres over veranderingen en kansen nieuw landbouwbeleid 12-14 oktober 

Welke veranderingen komen er op de landbouwsector af als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in werking treedt? En welke kansen levert het op voor de boeren? Hoe stuur je met de bodem?
Dit en meer komt aan bod op het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis'. Dit congres vindt van 12 tot en met 14 oktober plaats op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisseling van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies en bedrijfsbezoeken. De eerste dag is de voertaal Nederlands, het internationale programma 'The Added Value of the Organic Farmer' op 13 en 14 oktober is in het Engels. Mensen kunnen zich voor verschillende programmaonderdelen aanmelden. 

Het congres is bedoeld om boeren op weg te helpen bedreigingen om te zetten in kansen, ze te inspireren hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en de sector bij te praten over alle ontwikkelingen. Tijdens het congres krijgen de deelnemers praktische handvatten van deskundigen en inspirerende voorbeelden die aansluiten op het nieuwe landbouwbeleid. Tijdens bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie kan iedereen ervaren hoe er in de praktijk duurzaam en economisch goed wordt geboerd. 

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven 

 

Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën 8 oktober 2021

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën. Deze oploop staat in het teken van de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw in de Veenkolonien, Westerwolde en het Oldambt. 

Datum:                vrijdag 8 oktober 2021
Tijd:                      09.30 – 13.00 uur 
Locatie:                Theater Geert Teis, Geert Teisplein 1, 9501 VL Stadskanaal