Nieuwsbrief

Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte van alles rondom de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.

Aanmelden

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland! 

Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs samen in de Regio Deal. Met als doel de omslag naar een landbouw die voedsel produceert én de omgeving versterkt. In acht proefgebieden wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit, bodemkwaliteit, landschap en leefbaarheid. De opgedane kennis wordt breed gedeeld. Boeren lopen tegen de ecologische en maatschappelijke grenzen aan en hun inkomenspositie staat onder druk. Dankzij deze Regio Deal krijgt de landbouw in het noorden nieuw perspectief. 

Contact

Wilt u meer weten over de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, de gebieden of de voorlopersprojecten? Neem dan contact met ons op.

Contact