Per 1 november is er subsidie voor boerenexperimenten in de Groningse noordelijke Kleinschil.

Vraag nu aan

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Noord-Nederland als koploper van een vitaal platteland! Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs sinds eind 2019 samen in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, met als doel de omslag naar een landbouwvorm die zowel voedsel produceert als de omgeving versterkt. In acht proefgebieden in Groningen, Fryslân en Drenthe wordt gewerkt aan de verbetering van de biodiversiteit, bodemkwaliteit, leefbaarheid en het landschap. 

Meer over de Regio Deal

Subsidieregelingen

Er zijn op dit moment verschillende subsidieregelingen beschikbaar, bijvoorbeeld voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. Voor de noordelijke Kleischil is er per 1 november 2021 een vergelijkbare regeling. Ook voor agrariërs in het Friese Veenweidegebied zijn er mogelijkheden.

 

Aanvragen

 

Uitgelicht: Pilot ESsentie op de Westeresch

 

Met de Pilot ESsentie werken Staatsbosbeheer en pachters aan een duurzame vorm van landbouw op de Westeresch in het Groningse Veele (Westerwolde). Het gaat om natuurinclusieve landbouw, zonder gewasbescherming en kunstmest. En met een lokale afzetmarkt en eerlijke prijzen voor de producten. We verbouwen een diversiteit aan gewassen, op kleinschalige akkers die gebaseerd zijn op oude perceelstructuren. 

Meer over de pilot

De 8 gebieden

Friese kleiweide

In het Friese gebied tussen Sneek, Leeuwarden en Bolsward zijn natuurorganisaties en boeren volop bezig met natuurinclusieve landbouw.

Meer over dit gebied

Oldambt

Dit gebied in Groningen biedt met zijn open polders, groene dorpen en dijken volop mogelijkheden voor de versterking van de biodiversiteit.

Meer over dit gebied

Drents plateau

Tussen Coevorden, Groningen, Steenwijk en Emmen zijn landbouw en natuur met elkaar verweven. Hier gebeurt veel rondom agrarisch natuurbeheer.

Meer over dit gebied

 

Alle 8 gebieden

 

 

Projecten

Boerenexperimenten 

Vier boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt kregen onlangs subsidie voor het experimenteren met natuurinclusieve landbouw.

Meer over dit project

Westeresch

In Westerwolde worden agrarische producten geteeld zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer over dit project

Biodiversiteitsmonitor

In de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om natuurinclusief te telen. Daarvoor wordt een monitor ontwikkeld.

Meer over dit project

 

Alle projecten

 

 

Nieuws

Er gebeurt veel in Noord-Nederland rondom de Regio Deal. Blijf via deze website op de hoogte van het laatste nieuws.

Naar het nieuwsoverzicht

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

De e-mailnieuwsbrief van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw verschijnt ieder kwartaal. 

Aanmelden

 

 

Agenda

Vanuit de Regio Deal worden er regelmatig veldbezoeken en webinars georganiseerd. Houd de agenda goed in de gaten.

Bekijk de agenda

 

 

Contact

Meer weten over de Regio Deal, de gebieden of de projecten? Neem dan contact met ons op.

Bekijk de contactgegevens