Projecten

In 5 van de 8 gebieden vinden op dit moment voorlopersprojecten plaats. De komende tijd gaan er meer projecten volgen.

Westersch

In Westerwolde worden door pachters op een natuurinclusieve manier agrarische producten geteeld zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer over dit project

 

Midwolder Bouwten

Begin 2020 is de pilot op de Midwolder Bouwten in de provincie Groningen officieel gestart met de ondertekening van een pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters en broers Adri en Jan Boonman.

Meer over dit project

 

 

Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen maakt deel uit van het Friese Veenweidegebied en is een van de ‘Kansrijke Gebieden’ uit de Friese Veenweidevisie (2015).

Meer over dit project

Pijpkaneel

Het Pijpkaneel, het gebied Zurich-Bolsward-Workum, is onderdeel van het Friese Kleiweidegebied. Dit is een open weidegebied, met voornamelijk melkveebedrijven, dat direct grenst aan het IJsselmeer.

Meer over dit project

 

 

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

In de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. Om de bijdrage van boeren aan de natuur te kunnen waarderen en uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten nodig.

Meer over dit project

.