Leernetwerk bodem noordelijke Kleischil

Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw. Daarbij is de bodem, als basis van het boerenbedrijf, het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen is een ‘Leernetwerk bodem’ opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil.

Er is bij boeren veel vraag naar nieuwe kennis over bodembeheer, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Het leernetwerk is opgezet door Agrarisch Collectief Waadrâne en SPNA in afstemming met het lectoraat Bodem van Van Hall Larenstein, Fjildlab, de Regio Deal Zuidoost Fryslân, Gouden Gronden, LTO Noord/Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit, onder uitvoering van Living Lab Fryslân en Aequator. Het leernetwerk bodemproject heeft een subsidie vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân toegekend gekregen van 200.000 euro.

Vanaf begin 2022 werken 4 kleine groepen boeren met hulp van een deskundige, aan
zelfgekozen thema’s en onderwerpen die te maken hebben met het verbeteren van de bodemkwaliteit en het bodemleven. Deze groepen experimenteren voor een periode van drie jaar met het toepassen van groenbemesters in verschillende omstandigheden, meer eiwit van eigen land, het opbouwen van organische stof in de bodem en het verhogen van de bodemvitaliteit ter vermindering van plaaginsecten. Er worden velddemo’s georganiseerd zodat ook andere boeren, erfbetreders en geïnteresseerden de (tussentijdse) resultaten en ervaringen kunnen zien en horen.

Nieuwe experimenten in 2023-2024

Er is ruimte voor nieuwe experimenten in de groeiseizoenen 2023-2024. Rondom een experiment wordt een groep met collega-boeren gevormd en deze krijgen ondersteuning van een begeleider. Experimenten sluiten aan bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleischil. De looptijd is maximaal 2 jaar (’23-’24). 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact op met Harold Martens, tel 06-31111893.