Toegankelijkheid

Deze website is op 21 februari 2024 getoetst op digitale toegankelijkheid door Accessibility. Het toegankelijk maken van deze website is onderdeel van een groter project, waarbij alle websites waar de provincie Groningen (mede-)opdrachtgever van is, worden getoetst.

De bevindingen uit dit onderzoek pakken we zo veel als mogelijk aan. Hierna toets Accessibility in hoeverre de website digitaal toegankelijk is en maakt hiervan een rapport. Dat rapport voegen we medio 2024 op deze pagina toe.