Activiteiten Kennisconsortium

Om bestaande kennis optimaal te gebruiken, nieuwe kennis te delen, te borgen en te monitoren, is binnen de Regio Deal een Kennisconsortium opgericht. De belangrijkste taken zijn het ondersteunen van de gebiedsprocessen met kennis en advies, ‘natuurinclusief’ een plek geven in het onderwijs, adviseren over bijeenkomsten en demo’s, het verzorgen van de procesmonitoring en het adviseren over effectmonitoring. 

Binnen de Regio Deal is een Kennisconsortium (KC) opgezet. Deze bestaat uit zeven partijen:  

  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Wageningen Universiteit
  • Proefboerderij SPNA
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Aeres
  • Terra
  • Kadaster 

De belangrijkste taken van het KC zijn het ondersteunen van de gebiedsprocessen met kennis en advies, ‘natuurinclusief’ een plek geven in het onderwijs, adviseren over bijeenkomsten en demo’s, het verzorgen van de procesmonitoring en het adviseren over effectmonitoring.

Monitoring

Naast het monitoren van de inhoudelijke voortgang van de projecten ondersteunt het KC de Regio Deal bij procesmonitoring in de gekozen gebieden en de Regio Deal als programma. Hiermee wordt vastgelegd wat er gebeurt binnen de Regio Deal, wat er geleerd wordt en welke aanpassingen er plaatsvinden. Dit wordt vervolgens beoordeeld. De verwachting is dat dit inzichten en leerervaringen oplevert die breder gedeeld kunnen worden binnen en buiten Noord-Nederland. De RUG en de WUR verzorgen de procesmonitoring.

In deze bloemlezing  (PDF PDF-bestand, 2 MB) leest u meer over de activiteiten van het KC in 2021 en 2022.