Duurwerking van tagetes in de Veenkoloniën

Tussengewassen, dit zijn gewassen die tussen de teelten van hoofdgewassen worden geteeld, kunnen bijdragen aan de bodemkwaliteit en biodiversiteit. De focus van het project “Duurwerking van Tagetes (afrikaantjes) in de Veenkoloniën” ligt op het onderzoeken van een natuurlijke bestrijding van bodemgebonden plagen. Het project vindt plaats op de percelen van proefboerderij ’t Kompas in Valthermond.

Met dit project wordt in kaart gebracht wat de duurwerking van Tagetes op aaltjesbesmetting is. Ook maakt het inzichtelijk wat de relatie is tussen besmetting en de zetmeelaardappelopbrengst. Het in kaart brengen van juist de effecten op langere termijn moet akkerbouwers helpen bij hun overwegingen. Het moet hen ondersteunen om een onderbouwde afweging te maken of een teelt van Tagetes rendabel zal zijn. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Tagetes als tussengewas om de populatie van het plantparasitaire aaltje P. penetrans te reduceren en daarbij een gezonde uitgangssituatie te creëren voor de volgteelten. Het voordeel hiervan is dat er een afname zal zijn in het gebruik van nematiciden (een chemisch gewasbeschermingsmiddel) wat goed is voor de bodembiodiversiteit.

Onderzoek

De resultaten zullen twee keer per jaar worden gedeeld met de begeleidingscommissie waarvan één keer een lezing met discussie en één keer een veldbijeenkomst. 

Looptijd

In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de veldproef d.m.v. aaltjesbemonstering en overige teelthandelingen. In het najaar van 2023 wordt de opbrengstbepaling onderzocht. In de tussenliggende periode worden veldwaarnemingen uitgevoerd en vanaf het najaar 2023 tot najaar 2024 gaat er gewerkt worden aan data-analyse en verslaglegging.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Gelling, gelling@veenkolonien.nl of 06 - 29 63 07 64.