Voorlopersproject Pijpkaneel

Het Pijpkaneel, het gebied Zurich-Bolsward-Workum, is onderdeel van het Friese Kleiweidegebied. Dit is een open weidegebied, met voornamelijk melkveebedrijven, dat direct grenst aan het IJsselmeer. Het heeft een belangrijke opgave op het gebied van de instandhouding van weidevogels, ook vanwege de aangrenzende Workumerwaard.

Balans

In Ferwoude werken vier agrariërs aan een balans tussen enerzijds de ecologische en anderzijds de commerciële mogelijkheden van grondgebruik. Hierdoor krijgt natuur waarde. De case richt zich op 33 hectare grond. Deze wordt voor 49% verkocht aan een grondbankcoöperatie, gefinancierd door private beleggers en overheden. 

Betrokkenen  

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Pieter van der Valk: pietervdvalk@hotmail.com, of 06-13561835.