Natuurinclusieve landbouw in het Achterste Diep

Binnen het Drentse Hunzedal loopt vanuit de Regio Deal een proces in het Achterste Diep waarbij boeren nieuwe manieren van landbouw verkennen. Deze natuurinclusieve landbouw gaat uit van een manier van boeren waarbij oog is voor de natuur.

Terwijl de Hunze langzaamaan zijn oorspronkelijke, kronkelende weg door het landschap weer begint te vinden, komt er rondom de beek steeds meer natuur terug. Die natuur is hard nodig om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren, maar heeft ook ruimte nodig op grond die nu van boeren is.

Prolander ging met hen aan tafel en startte een pilot in het Achterste Diep waarbij boeren nieuwe manieren van landbouw verkennen. Met natuurinclusieve landbouw vervaagt de harde lijn tussen natuur en landbouw. Het is een manier van boeren waarbij oog is voor de natuur. Het gaat over een gezonde bodem, het laten groeien van diverse planten en kruiden en het aantrekken van nuttige insecten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat natuurinclusieve landbouw winstgevend is voor de boer en bijdraagt aan een natuurlijk en leefbaar platteland.

Deze pilot wordt begeleid vanuit het Hunzeproject van Prolander met vertegenwoordiging vanuit de landbouw, Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s, Drents Particulier Grondbezit en Agrarische Natuur Drenthe.

Meer over deze pilot