Servicenormen

Kwaliteit van dienstverlening

•    Wij behandelen u persoonlijk, deskundig, vriendelijk en correct.
•    Wij stellen uw inbreng en betrokkenheid op prijs en nemen deze serieus.
•    Wij zijn duidelijk over wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Bereikbaar 

U kunt contact met ons zoeken via e-mail. Op de contactpagina staan de mailadressen van de contactpersonen voor de verschillende onderwerpen. 

Dit kunt u van ons verwachten

Stuurt u ons een e-mail, dan kunt u binnen 1 week een reactie verwachten.